Vráťme život lesom v chránených územiach

O čo nám ide

Pravda o lese

V médiách nemáme dostatok priestoru informovať, vysvetľovať. Tak to skúsime takto. Budeme Vám posielať krátke pravdivé informácie o stave slovenských lesov, lesníctve, ochrane prírody, budeme ich dávať do súvislostí, porovnávať s okolitými štátmi.

Vo verejnosti sa jednostranne vytvára predstava, že lesníci len bezohľadne rúbu drevo a nič iné ich nezaujíma ...

Pravda o lese

Kontakt

Slovenská lesnícka komora
Študentská 20
960 01 Zvolen

Tel. č.: 045/533 56 82
Email: slsk@slsk.sk